LETNÍ ÚDRŽBA VOZOVEK A CHODNÍKŮ
Plán údržby komunikací hl.m.Prahy ve správě TSK v letním období 2024